dubious riffraff


Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜
Personal
Info småfoeretagarnasarbetsloeshetskassa


smaa

Om typernaBusar

Besöks adresser till buset
Borde ha vetat bättre än att ha med personer som troligen diagnostiserats med avvikande personlighet.

Personal vet hur man effektivt utnyttjar omgivningens svagheter.
J.T s fanatism samt tvivelaktiga och misslyckade försök att förvilla kammarrätten. . Blind fanatism
Förtäckta hot Återgälda
Liten förklaring till varför hatet är så stort till kriminellt ryggradslöst slödder.
Råkade ut för samma typ av klientel för drygt 20 år sedan när man både lurades och tvingades till vapen transport, något som senare användes som försökte till att få en hållhake. Sade då aldrig mer. (såg samtidigt till att vända på problemet för att kunna återgälda.) Det samma gjordes vid mordhot 96 i samband med avslöjandet och överbevisningen av stölder. Backade inte då heller men var både mentalt blind och döv i kontakten med klientelet på smakassan.
Så hamnar man i klorna på SmåA som försökte göra samma sak, tacka och lov fungerade det undermedvetna så de lyckades inte med sina föresatser fullt ut. Tråkigt nog för inblandade så kom inte avslöjandet förens de under ett år lyckats maximera skada. När (E.R) avslöjade vilken sorts kryp de är, gick de samtidigt över gränsen vad som inte kan lämnas utan åtgärd. Kränkt heder utan vedergällning eller upprättelse när men blivit fri tack vare kontakten med smakassan. (fri=inget att förlora) Snart så.. framtiden får utvisa på vilken nivå
Mycket kvar att återgälda

Länk tidigare anställda , FB linkedi, nytt arr med i straff register länk

T Grandios uppfattning att de står över lagar. Inte bortglömt stödet till kriminell person. saknar skuldkänslor
Skadade troligen djur i unga år , någonstans måste de fått iden till att hänga upp kattunge i träd i sin marknadsföring i press. Efter att ha med de att göra så förvånar ingenting. Länk till kattunge upphängd i träd av SmåA.
Uppmaning att inte sköta sköta lagstadgad redovisning eller andra skyldigheter eller åtaganden som myndigheter beslutar om. Tyvärr följdes uppmaning delvis så att egendom förstörs men inte så att lagar bröts som packet uppmanade till.
Besöks adresser till buset

Varning för Småföretagarnas a-kassa. SmåA Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Kartläggning personer av tvivelaktig karaktär för informations spridning till deras grannar samt eventuella om de försöker att skaffa hederliga jobb.
Ej klarlagt om SmåAs president (kallas väl så i sällskap som visar finger åt samhället) tvingar sina undersåtar att begå brott i organisationens regi, det är strunt samma, var och en får vara beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar.

Projekt%20tvivelaktiga%20personer%20F%C3%B6rstudie%20snart%20klar%20%20 ✞∞⚠☹☢
⚠ ☢ ✞