✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ ʕ•ᴥ•ʔ SmåA -✞ Småföretagarnas a Småföretagarnas A-kassa kassa, ⚠ småföretagare småföretagare falsk beskyddarverksamhet .se akassa ⚠ SmåA Småföretagarnas a-kassa företagare akasa småA ✞ smakassa.se ✞småkassa smaforetagarnasakassa.se ⚠"> <meta name="keywords" content="⚠ ✞ Varning Småföretagarnas akassa a-kassa ,Småföretagarna SmåA arbetslöshetskassa smakassa.se ⚠ småkassa.se akassa företagare,småföretagare,✞ Sverige bedragare, småföretagare skydd arbetslös Smafoeretagarnas Arbetsloeshetskassa falsk beskyddarverksamhet akassa.se ✞"> <meta name="copyright" content="2013 smakassa småa"> <meta name="revisit-after" content="4 Weeks"> <meta name="robots" content="index, follow"> <meta name="rating" content="General"> <meta name="DC.Title" content="Page Title index"> <meta name="DC.Publisher" content="Varning för småföratagaranas a-kassa SmåA .se "> <meta name="generator" content="Bluefish 1.0.7"> <meta name="netinsert" content="752.0.1.3.8.3.1"> <meta name="hover" content="serco service och support av pc it sverige sedan 1983. Service & Support: El Tele Data nät outsourcing underhåll it tillbehör i sverige sedan 1983"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function clock() { var date = new Date() var year = date.getYear() var month = date.getMonth() var day = date.getDate() var hour = date.getHours() var minute = date.getMinutes() var second = date.getSeconds() var months = new Array("Januari", "Februari", "Mars", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "Augusti", "September", "Oktober", "November", "December") var monthname = months[month] if (year < 1000){ year+=1900 } if (minute < 10) { minute = "0" + minute } if (second < 10) { second = "0" + second } document.title = "Serco AB | " + day + " " + monthname + " , " + year + " - " + hour + ":" + minute + ":" + second +" | ___________________________ " setTimeout("clock()", 1000) } // End --> </script> <style> body {background-color: #004400} body, html {margin:0; padding:0; border:0;} img {max-width:100%} iframe, object, embed { max-width: 100%; } * { font-family:verdana; font-size:16px; box-sizing: border-box; color:#555; } html,body { margin:0; padding:0; height:100%; overflow:hidden; background:#004400; } #redirect { height:100%; width:100%; border:0; background-color: D2022-03-09arkGreen; box-shadow: 3px 2px 1px #FFA500; </style> </head> <body onLoad="clock()"> <iframe id="redirect" src="http://smakassa.serco.se/index.html"></iframe> ➜😜 ➜ ☕ ♨ ☆ ʕ•ᴥ•ʔ ♨ 😈 © Ω 😜 ♥☺☻ 😜☢✡️☪✧✞☮⚠ ©∞ 😱Ω✡️☪✙✚ ✛✜☥ ☹™ ☻☹😜😍☢✧ ©∞ <br> ✞☮⚠😱©∞ ✚✛✜☥☢   ☆ ☆ •*¨*•.¸¸♬¸✧ 🇳🇴 ☢ ʕ•ᴥ•ʔ •*¨*•.¸¸♬¸✧✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ ⚠ 🏍️😈•*¨*•.¸¸♬¸✧ 🏍️ ☻ 🔥😜🚘 💥 🏠🚴 🖍 🇳🇴 </body> </html>