Varning för Småföretagarnas a-kassa. SmåA Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

SmåA Falsk beskyddarverksamhet
Denna sida är enbart till för att varna andra för smakassa.se.
Det gick åt helvete för idioten som trodde att det var en seriös organisation, miste hem & hälsa sen blev det riktigt obehagligt..
Stöd inte tvivelaktiga organisationer som genom oetiskt agerande och hot försöker att begränsa yttrandefriheten i Sverige, samt utgör ett mycket stort hot mot ett fritt internet. Asen på smakassa är uppenbarligen motståndare till yttrandefrihet i Sverige och borde således permanent stoppas.

Bedrägeri:

falsk beskyddar verksamhet

, Om nu de falska asen kunde ha nöjt sig med det!. Mitt råd! Är du det minsta rädd om livet ditt eget eller anhörigas liv undvik buset på Småföretagarnas a-kassa. Riktigt otäcka typer,
( Betala annars....)
. Organisationen kanske är laglig men brott begås av enskilda kartlagda individer.                 Ang stavning
  Lagar som personer på SmåA troligen bryter mot.
 • Marknadsföringslagen: Marknadsför sig i press som seriös organisation , Vilseledande inger falsk trygghet. Upplyser inte om hur långt de är beredda att gå för att låta handlingar skada småföretagare och deras familjemedlemmar både materiellt och fysiskt.
 • Yttrandefrihetsgrundlagen: Tvingades efter klargörande hot att ta bort sidan varning för bedragare och det runtomkring på sajten. Tog bort omedelbart men det var inte nog, bestraffning miste hemmet, det var bara början på kommande helvete.
 • ???: Kanske inget lagbrott men handlingar förtjänar förakt.
  Antar att de har rätt efter som det tydligen ingår deras företags kultur att slå ner sparka tills permanenta skador uppstår. Diskriminera kränka hota stressa utnyttja kunskap om handikapp och lura in till rövarkula för att utsätta för omänsklig behandling genom att öppet kränka med förstärkande hjälp av övrigt bus.
 • ???: Up
  pmana företagare att begå skattebrott. Det var inget packet lyckades med, så om hälsan återkommer kan jag starta tack vare att jag kontrollerade uppmaning med skattemyndigheten. Uppmaning att inte sköta lagstadgad redovisning eller andra skyldigheter eller åtaganden som myndigheter beslutar om. Tyvärr följdes uppmaning delvis så att egendom förstörs.
 • Hot mot ? rättsstat genom att både utföra censur samt bestraffning på eget bevåg.
 • (E.R) Mycket grov kränkande beskyllning, grov ärekränkning. Avslöjande försök att tvinga av familjenamn på eget bevåg eller på uppdrag.Ett nackskott vore för lindrigt.
 • Hindrande av objektiv externgranskning: Utstuderat långsam förhalning för att hindra från att göra JO-anmälan på åtminstone de grövsta myndighetsmissbruket.
 • Tvinga fram utträde ur den falska organisation (a-kassa) genom kriminell handling.(E.R)
 • Övergrepp i rättssak borde J.T s förvillande ingrepp i rättssak klassas som med tanke på J.T s utbildningsnivå.
 • Djurskyddslagen?: Hänga upp kattunge i träd i marknadsförings syfte. Länk
 • Brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, SmåAs grova myndighetsmissbruk hota skada kränka samt bestraffa medborgare Brott mot de mänskliga rättigheterna enligt Europadomstolen …. forts
 • Brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken. Varför

(min tolkning) Efter att i ett par års harvande så avslutades ärendet efter att ha varit i diverse domstolar samt uppe i regerings rätten och vänt (borde ha hamnat i EU-domstol) så slutligen valde gangster typerna att betala tillbaka motsvarande medlemsavgifter(exklusive ränta) för över 20 års medlemskap i bedrägeri organisationen. Hade då bara mist hem ,hälsa samt varit med om några riktigt obehagliga traumatiska händelser på grund av kontakten med buset. Tyvärr så betalade asen tillbaka avgifterna som betalats med beskattade medel som beskattningsbara , dubbelbeskattning samt problem med CSN.

Denna sida är enbart till för att varna andra, jag var själv inte skärpt nog att inse vilken sorts element jag hade att göra med, hade svårt att ta till mig varning till fullo.     Hur långt är Små AS hantlangare beredda att gå för att låta handlingar skada företagare och deras familjemedlemmar när företagare hamnar i ett läge där de inta kan betala för den falska beskyddarverksamheten? Borde inte haft den förödande kontakten med Småas anhang som slutade i katastrof.
Rätt slö s nu? och inget att förlora. Tappat tron på att leva i en rätts stat. 2009,2010,2011,2012,2013 2014 25% återställd skadorna av sviterna efter kontakten med SmåAs anhang hänger envist kvar. Osäkert om framtiden inbegriper värmen av ljuset i gläntan vid stigens slut för inblandade. Förberedelser för oundviklig framtid går extremt långsamt på grund av hälsan. Det går sakta åt helvete men försöker njuta av resan. Kapten lämnar skutan sist när åtagande mot lev kunder bank osv. åtgärdats, detta föråldrade synsätt skulle ha medfört en a-kassa som inte skulle gå att leva av, men dock behålla hemmet, incitament till att få tag på anställning snarast. Målet var att efter några år åter starta därav vägran att begå brott som troligen skulle ha medfört näringsförbud. De sadistiska svinen lyckades så bra med sina hot och kränkningar så att tillståndet inte var speciellt uppkäftigt när de traumatiska konsekvenserna avlöste varandra på grund av kontakten med asen. Så länge som man betalar beskyddar pengar är allt frid och fröjd, problemen börjar när man lägger verksamheten vilande och vägrar att begå brott som de uppmanar till, brott som skulle släcka alla möjligheter att starta efter några år. Är man inte skärpt nog att inse att de är ute för att tvinga bort icke lönsam medlem ur organisationen så följer år av hot och kränkningar tills de slutligen genom att vara direkt övertydliga tvingar bort medlem. Policyn är tydligen att maximera skada för olönsam medlems anhöriga.
Rasade ner fullständigt från toppen på Abraham Maslows behovs trappa till botten på grund av misstaget att ha kontakt med slöddret på Småa. Hederligt bus som varit öppna med sina kriminella intentioner har varit lättare att hantera än de genom falska asen på Småa.

En JO anmälan borde ha gjorts åtminstone på de grövsta myndighetsmissbruket men i det fallet fungerade SmåAs förhalnings strategi klanderfritt.
Enligt statistik från IAF(inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) så har de tydligen förfinat sina urvals processer, vilka som de lätt kan hota och knäcka till tystnad. Minskning av klagomål från 2007 på över 3 promille till hamnar enligt trend under 1 promille 2011. Fega kräk som sparkar på den som redan ligger ner borde hängas upp i hälsenorna, är de så ynkliga att de inte vågar att fimpa sina sina offer i en ojuste fight får de oftast sitt från oväntat håll på ett eller annat sätt.
SmåA drar sig inte för att förmå medlem att begå brott, hade själv sinnesnärvaro och kontaktade Skatteverket , uppmaningen från SmåA överensstämde inte med svensk lag, följde skatteverkets krav, så packet lyckades inte med den biten. De fortsatte med sina hot.
Betala annars....
,
det gick så långt att för att de inte skulle kunna verkställa sina hot tvingades jag att hastigt lämna hemmet, så blev man hemlös tack för det SmåA. Under resan gång begick de brott mot yttrande friheten, de tvingade mig att ta bort min lilla sida som varnade för bedragare, tog bort den och det runtomkring direkt efter att de kom med sina klargörande hot (var en lydig idiot). Trodde att de skulle lugna ner sig efter detta, när de slutligen avslöjade sina grundplaner, att tvinga av mig familje namnet. En av typerna på SmåA(E.R) som begick ett grovt allvarligt privat brott som kommer att diskuteras framöver. Yttrandefrihet och egen heder är värt att kämpa för till sista blodsdroppen.
Om Små aS uppmaning hade följts så hade det troligen inneburit framtida näringsförbud eftersom uppmaningen inte överensstämde med Svensk lag enligt skattemyndigheten. Hade inte skattemyndigheten kontaktats så hade alla möjligheter till att komma tillbaka släckts..
Råkade ut för obehaglig dominoeffekt pågrund av misstaget att överhuvud taget ta kontakt med packet. Direkt konsekvens, tvingades göra mig av med hemmet, mitt i panik flytten dog 8årig familj medlem, hoten från Småa fortsatte tills de genom att vara direkt övertydlig avslöja sina grundintentioner ”att tvinga av mig familje namnet” samt genom mycket grov ärekränkning. När insikten och bedrövelsen över att de lyckades få mig hemlös lagt sig så hände riktigt obehagliga livsavgörande saker sedan blev det bara värre och värre tills det blev helt absurt. Frågor ställ de till 08-723 44 5#.

Personerna på smakassa har troligen mycket höga poäng enligt Hares poängsystem.         Förståligt att man bör undvika den sortens klientelet som är anställda eller har varit anställda på på smakassa..          personer som livnär sig av bedrägeri får tids nog ta konsekvenserna av sina handlingar på ett eller annat sätt.     Personer som utgör ett hot mot ett fritt internet eller yttrandefrihet bör kartläggas samt straffas.  
Bevara internet stoppa personer på smakassa.se vars mål är att släcka ned privata sidor genom myndighetsmissbruk.  Har du med falska människor att göra så se till att spela in samtal.

SmåA = Falsk beskyddarverksamhet Små As policy? att med hot, kränkningar och förnedring knäcka olönsam medlem. Var medlem i över 20 år när det tyvärr blev omöjligt att fortsätta verksamheten. Tvingades från hemmet för att SmåA inte skulle kunna utföra sina hot när jag var inskriven på arbetsförmedlingens rehabiliteringsprogram. Sedan blev det riktigt obehagligt. Har inget att förlora. Som jag uppfattar regeringsrättens dom var det rätt att omedelbart lägga ut information om att företaget vilande och inga fungerande kontaktuppgifter fanns, det visste SmåA. Mål nr 8563?8564-08
sajt Sedan 2004 stängt,
Ovanstående text att verksamheten stängd accepterade inte följande personersmakassa.. Jag misstänker att personer med ett visst mått av intelligens inte letar vidare efter att de stött på texten företaget vilande, sajt sedan 2004 stängt ,Så när de på SmåA är ute och handlar och kommer till ett fönster där det står stängt så accepterar de inte det, utan krossar rutan och påstår att det inte alls är stängt, och som bevis för sina åsikter har de ett fotografi från något tidigare år när det var öppet., på internet kan man jämföra fotografi med cachelagrad information eller på annat sätt sparad irrelevant föråldrad historisk. Den informationen som spreds om att företaget vilande borde var lätt att förstå. Undrar om de mår så bra om de inte ens kan tolka årtal.   Efter att ha först läst texten (stängt) så fortsatte vissa element att tokleta vidare efter obsolete information som de senare använde för att vilseleda lagvrängare.

Respekterar man inte texten Stängt utan fortsätter förbi med uppsåt att vålla skada så har man bevisat att man är fullvärdig medlem och hör hemma bland sina meningsfränder och således måste självklart vara beredd att ta ansvar för sina handlingar. Med tanke på J.T s utbildningsnivå så går det inte efteråt att skylla på begåvningshandikapp. J.T Stängt=Stängt? Låst=Låst? Nej=Nej?     what goes around comes around

Små As J.T drar sig inte för att ta sig in på stängda områden för att tillskansa sig information som senare användes för att lura lagvrängare. Hederliga människor hade inte ens tagit sig så långt in som J.T utan stannat tidigare vid informationen som vilken människa som helst vid sina sinnens fulla bruk skulle ha stannat vid. J.T gjorde ett misslyckat försök att lura kammarätten våren 2011.   J.T med anhang borde _____ för sitt motstånd till idén om ett fritt internet och för sina delvis lyckade försök till internet censur. J.Ts Ovilja att följa lagar och regler som Sveriges Riksdag beslutat om och sitt misslyckade försök att förvilla rätt. J.T har visat på ett grandiost beteende genom att inte acceptera beslut efter rättslig prövning i domstol. Hot mot rättssäkerhet att sådant klientel går lösa.
 • Det SmåA uppfattade som kontakt uppmaning låg så till att de döda länkarna kunde omöjligt läsas utan att ha först ha läst företaget vilande sedan , sajt Sedan 2004 stängt.
 • Ingen frisk människa försöker att skicka en förfrågan om de först måste läsa företag vilande e-post stängd.

Över 650 småföretagare i Järfälla stödjer SmåAs bedrägeri utan att veta om det än....
Texten "Serco Vilande" och "sajt Sedan 2004 stängt, vissa sidor användes som honeypot för att kartlägga vissa internet användares återbesök."
Ovanstående text att verksamheten stängd accepterade inte följande personersmakassa..
Fick problem med gangstertyper på smakassa. som genom hot och bestraffning tvingade fram fullständig släckning av sajt i strid med yttrande frihet. Info lades tillbaka när de avslöjade sina intentioner. (Har mycket kvar att återgälda)         Undrar vad som hade hänt om jag hade haft en Facebook sida med familjenamnet, hade jag blivit stenad till döds då?.


Lönsam policy: Försäkring gäller tills skada är skedd. Levde i över 20år i illusionen av att SmåA var en seriös organisation, så länge som man betaler märker man inte vilka as de är. SmåA spelar på otryggheten som småföretagare kan känna för att värva ny offer.
Ställde följande frågor till ett av de ryggradslösa asen i ledande position. Eftersom den ynkliga typen ännu inte svarat så får man tolka det som om att skiten tror sig stå över Svensk lag?

Rubrik: Tål dina handlingar inte granskning, Låt Bli!. Sanningen kommer alltid fram.
Anser du att det är förenligt med lagar som Sveriges Riksdag stiftat.
 • Att hindra arbetslös att söka arbete. ?
 • Att försöka skapa hinder för arbetslös att ha kontakt med arbetsförmedling?
 • Att man har rätt att tysta medborgare i strid med yttrandefriheten. ? Jag löd när klargörande hot kom från er, även om det kändes konstigt.
 • Att som ”myndighetsutövare” missbruka information om handikapp. ?
 • Att som myndighetsutövare ”gömma” både skriftlig och muntlig begäran om a-kassekort i ca 6månader för att maximera skada. ? Och inte besvara förrän länsstyrelsen blev inkopplad?
 • Att grov ärekränkning är ok om man kallar det utmärkt arbete. ?
 • Att ignorera förfrågningar om vilka lagar ni ”lyckats” omtolka för att skada arbetslösa. ?
 • Att som ”myndighetsutövare” undanhålla viktig information som jurister skulle behöva ta del av. ?
 • Att som ”myndighetsutövare” godtyckligt undanhålla avgörande information i månader för att skada sina offer. ?    
  Bevisen talar sitt tydliga språk. Din inblandning? Skyddande av brottsling ?    .    ☆

Bedrägeri upplägg: renskrives framöver.
Ge illusionen av att vara en seriös organisation som inte behöver granskas av staten.
Lura av medlemmar medlemsavgifter/beskyddarpengar för falskt beskydd.
Uppmana medlem till direkta lagbrott. Så att medlem aldrig mer skall kunna bedriva näringsverksamhet igen. Kontakta och kontrollera med skattemyndigheten innan ni följer suspekta uppmaningar. Det var det enda sunda som gjordes under året av hot från packet. .
Planera verksamheten för att medlemmar aldrig skall behöva använda den falska försäkringen . ( Bedrägeri verkar vara mycket lönsamt ) lönsamt bedrägeri att lura småföretagare
Småföretagare som baserar sin verksamhet på enbart vita inkomster bör tänka sig mycket
noga för innan de beblandar sig med Småföretagarnas A-kassa.
SmåA är mycket medvetna att ingen lägger sitt företag vilande utan att först gjort allt de kan för att få verksamheten lönsam.
Tyvärr så är det nog inte helt ovanligt att man slutar belasta företaget åren innan nedläggning, detta är något de troligen har med i sitt sadistiska upplägg. Vad händer om du tvingas att ha kontakt med småa. Hur gör de för att fullständigt släcka
olönsam medlem. Förnedring, hot, trakasserier, undanhållande av information, kriminellt långa förhalningar för att maximera skada.
Lura in till offentligt förnedringsmöte, målsättning knäcka ej lönsamt medlems offer.
För att maximera effekt så har “medlems organisation” inga besöks rum utan förnedring sker öppet så att övrigt anställt drägg har chansen att springa förbi viftandes med spritflaskor som troligen vunnits för att de lurat in något nytt offer till sin falska beskyddar verksamhet.
Hot trakasserier kränkningar kopior Misstag kriminellt slödder gör är att de tror att de kan gömma sina enskilda kriminella handlingar inom organisationen. Personer som missbrukar sin position för att strypa internet tillgänglighet borde släckas. Individer som kränker någons heder skall aldrig komma undan straff.
SmåA beredda att gå över lik för att få sin vilja igenom. Försäkringsskydd för företagare som gäller tills man inte kan fortsätta bedriva verksamhet i företaget och man måste avveckla göra konkurs eller ha tillfälligt uppehåll. SmåAs fokus på att se till sitt eget bästa även om det innebär att försöka lura medlemmar att begå brott och om inte det lyckas efter så kommer de att efter en tid av hot bli övertydliga och själva begå brott.(brott som i vissa kulturer skulle kräva avrättning. Vi lever vi inte i en sådan kultur än,får lösas på annat sätt)

Länkar
Fick lite förklaring hur de inblandade fungerar,(eller inte fungerar) och agerar när de avhumaniserar sina medlemmar och öppet visar sitt förakt, det de drabbats av kan liknas vid Lucifereffekten, när de blivit blinda inför sina handlingar. Antar att SmåA anställt individer som lätt anpassat sig till den miljön de befinner sig i även om de borde inse det sjuka i sina handlingar.
Andra omdömen
Småföretagarnas a-kassas brist på moral & etik: Anställdas lyxbjudresa Aftonbladet ./ DagensPS .
Prov på hur anställd på SmåA följde intern policy att sparka på de som har det tufft. GT .
Småföretagarnas a-kassa längsta väntetiderna? SmåA Satt i system att luras? smaforetagarnas-arbetsloshetskassa.serco.se   http://www.serco.se/smaforetagarnas%20arbetsloshetskassa%20%28SmaA%29%20a-kassa/   http://www.smakassa.serco.se   http://www.smaa.serco.se   http://www.serco.se/smaa   http://www.serco.se/smakassa   http://www.serco.se/smaforetagarnas-arbetsloshetskassa

Människor med mentaliteten att alla människor inte är lika mycket värda, börjar sina meningar med kommenterar inte enskilda fall ,för att på så sätt slippa ansvara för sina handlingar. Är man lagd åt hållet att man behöver skada andra för att stärka sitt ego samt utsätta människor för omänsklig behandling i utsatt läge så finns det fler ställen man kan arbeta på. Enligt typerna på SmåA:Försäkring gäller tills skada är skedd!
SmåA har tydligen som mål att vara snabba på att effektivt knäcka och förnedra de som hamnar i ett underläge och behöver ansöka om arbetslöshetsersättning. Undvik arbetslöshetsförsäkring som administreras av typer som troligen har grandios personlighet och på rättsOsäkert sätt tror sig stå över lagar och regler som riksdag och regering stiftat. SmåA har kompetens och expertis som vet exakt hur de skall maximera skada för små-företagare och anhöriga innan de genom kriminell handling tvingar fram utträde ur organisation.


60
160x600_t_00

Pool160x600OP

T Adcode 160x600


Google 160x600 del1

Google 160x600 del2