Varning för SmåA >100k lurade

Bedrägilg organisation!!!!⚠   Småföretagarnas arbetslöshetskassa

SMÅA
    Smakassa har satt i system att avslå ansökningar för att bryta ner och knäcka sökande tills sökande ger upp. Vidrig människosyn.   Grundlurad inte ensam
    Går över lik för att nå sina mål.   ,far å✞(h-ve✞e) småa, AF fyller heller ingen funktion annan än som SMÅAS orre ('orupsu') istället för att hjälpa & stödja. AF har inget existensberättigande ! mål.
  Förstår inte hur genomruttna avarter till människor kan motivera sin existens. Dokumenterade bevis när deras jurist-namn& adress försökte vilseleda Regiringsrätten(Heter nu Högsta förvaltningsdomstolen)
 Omdöme= omdöme Småföretagarnas arbetslöshetskassa Fuck off   SmåA Falsk beskyddarverksamhet      
  ( ͡° ͜ʖ ͡°)
    Testas vimla kanpanj
 🖐satans pack 
SMÅA avhumaniserar?= för att kunna skada
💀 🪦Varning för Småföretagarnas a-kassa.
             

Småföretagarnas arbetslöshetskassa SMÅA

falsk beskyddarverksamhetDenna sida är enbart till för att varna andra för smakassa.se.
Det gick åt helvete för idioten som trodde att det var en seriös organisation, miste hem & hälsa sen blev det riktigt obehagligt...

Busarna går över lik för att slippa sina åtaganden. =falsk trygghet Utslagen och hemlös sedan kontakten med buset men då var det ändå inte undertecknad som råkade värst ut.


Bedrägeri: falsk beskyddar verksamhet , Om nu de falska asen kunde ha nöjt sig med det!. Mitt råd! Är du det minsta rädd om livet ditt eget eller anhörigas liv undvik buset på Småföretagarnas a-kassa. Riktigt otäcka typer, (Betala annars....). Organisationen kanske är laglig men brott begås av enskilda kartlagda & int-reg individer.          Stavning Dyslexi
  Lagar som personer på SmåA troligen bryter mot.
 • Marknadsföringslagen: Marknadsför sig i press som seriös organisation , Vilseledande inger falsk trygghet. Upplyser inte om hur långt de är beredda att gå för att låta handlingar skada småföretagare och deras familjemedlemmar både materiellt och fysiskt.
  Vilseledande marknadsföring
 • Yttrandefrihetsgrundlagen: Tvingades efter klargörande hot att ta bort sidan varning för bedragare varna och det runtomkring på sajten. Tog bort omedelbart men det var inte nog, bestraffning miste hemmet, det var bara början på kommande helvete.
 • ???: Kanske inget lagbrott men handlingar förtjänar förakt.
  Antar att de har rätt efter som det tydligen ingår deras företags kultur att slå ner sparka tills permanenta skador uppstår. Diskriminera kränka hota stressa utnyttja kunskap om handikapp och lura in till rövarkula för att utsätta för omänsklig behandling genom att öppet kränka med förstärkande hjälp av övrigt bus.
 • ???: Uppmana företagare att begå skattebrott. Det var inget packet lyckades med, så om hälsan återkommer kan jag starta tack vare att jag kontrollerade uppmaning med skattemyndigheten. Uppmaning att inte sköta lagstadgad redovisning eller andra skyldigheter eller åtaganden som myndigheter beslutar om. Tyvärr följdes uppmaning delvis så att egendom förstörs.
 • Hot mot ?rättsstat genom att både utföra censur samt bestraffning på eget bevåg.
 • (E.R) Mycket grov kränkande beskyllning, grov ärekränkning.     Avslöjande försök att tvinga av familjenamn på eget bevåg eller på uppdrag. Ett nackskott vore för lindrigt.
 • Hindrande av objektiv externgranskning: Utstuderat långsam förhalning för att hindra från att göra JO-anmälan på åtminstone de grövsta myndighetsmissbruket.
 • Tvinga fram utträde ur den falska organisation (a-kassa) genom kriminell handling.(E.R)
 • Övergrepp i rättssak borde J.T s förvillande ingrepp i rättssak klassas som med tanke på J.T s utbildningsnivå.
 • Djurskyddslagen?: Hänga upp kattunge i träd i marknadsförings syfte. Länk Iden att hänga upp kattunge i träd i marknadsföringssyfte fick de nog från när de i unga år troligen roade sig med att plåga djur för sitt eget nöjes skull.
 • Brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, SmåAs grova myndighetsmissbruk hota skada kränka samt bestraffa medborgare Brott mot de mänskliga rättigheterna enligt Europadomstolen …. forts
 • Brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken. Varför
   


(min tolkning) Efter att i ett par års harvande så avslutades ärendet efter att ha varit i diverse domstolar samt uppe i regerings rätten och vänt (borde ha hamnat i EU-domstol) så slutligen valde gangster typerna att betala tillbaka motsvarande medlemsavgifter(exklusive ränta) för över 20 års medlemskap i bedrägeri organisationen. Hade då bara mist hem ,hälsa samt varit med om några riktigt obehagliga traumatiska händelser på grund av kontakten med buset. Tyvärr så betalade asen tillbaka avgifterna som betalats med beskattade medel som beskattningsbara , dubbelbeskattning samt problem med CSN.
Det satans packet på sMåA betalade tillbaka 20 års bedrägeri medlemsavgifter efter regeringsrättens inblandning, dräggen försökte till och med vilseleda regeringsrätten.
Så här efteråt förstår jag busars kommentarer som
"man kan inte ha koll och skydda anhöriga & familj jämt,
olyckor händer!..."
Nog fan gjorde det, ca en månad efter (E.R) avslöjande brev om att man skulle släckas ned hände det som orsakade trauma , chock och skador samt över åtta förlorade år som en satans Zombie.. åttaåringen dog mitt i panikflytten för att få ihop pengar till buset på småa.
Om man läst det finstilta ordentligt så såg men att de kan involvera(skada) familjemedlemmar.

Denna sida är enbart till för att varna andra, jag var själv inte skärpt nog att inse vilken sorts element jag hade att göra med, hade svårt att ta till mig varning till fullo.     Hur långt är SmåAS hantlangare beredda att gå för att låta handlingar skada företagare och deras familjemedlemmar när företagare hamnar i ett läge där de inta kan betala för den falska beskyddarverksamheten? Borde intehaft den förödande kontakten med Småas anhang som slutade i katastrof.
Rätt slö s nu? och inget att förlora. Kontakten med smakassa gjorde att man fullständigt tappat tron på att leva i en rätts stat. 2009,2010,2011,2012,2013 2014 25% återställd 2015 2016     skadorna av sviterna efter kontakten med SmåAs anhang hänger envist kvar. Osäkert om framtiden inbegriper värmen av ljuset i gläntan vid stigens slut för inblandade. Förberedelser för oundviklig framtid går extremt långsamt på grund av hälsan. Det går sakta åt helvete men försöker njuta av resan. Vet när det är slut det vet inte buset.Kapten lämnar skutan sist när åtagande mot lev kunder bank osv. åtgärdats, detta föråldrade synsätt skulle ha medfört en a-kassa som inte skulle gå att leva av, men dock behålla hemmet, incitament till att få tag på anställning snarast. Målet var att efter några år åter starta därav vägran att begå brott som troligen skulle ha medfört näringsförbud. De sadistiska svinen lyckades så bra med sina hot och kränkningar så att tillståndet inte var speciellt uppkäftigt när de traumatiska konsekvenserna avlöste varandra på grund av kontakten med asen. Så länge som man betalar beskyddar pengar är allt frid och fröjd, problemen börjar när man lägger verksamheten vilande och vägrar att begå brott som de uppmanar till, brott som skulle släcka alla möjligheter att starta efter några år. Är man inte skärpt nog att inse att de är ute för att tvinga bort icke lönsam medlem ur organisationen så följer år av hot och kränkningar tills de slutligen genom att vara direkt övertydliga tvingar bort medlem. Policyn är tydligen att maximera skada för olönsam medlems anhöriga. Busarna på smakassa.se får leva i ovisshet om när de får ta konsekvenserna av sina tvivelaktiga handlingar. Vedergällning /karma en rätt som bäst serveras kallt och anonymt. Det kanske är så att det sadistiska packet på smakassa inte förstår konsekvenser av sina egna handlingar, och sådana som inte förstår konsekvenserna av sina egna handlingar kan inte lagföras på normalt vis. Rasade ner fullständigt från toppen på Abraham Maslows behovstrappa till botten på grund av misstaget att ha kontakt med slöddret på Småa. Känner bara hat mot busarna. Hederligt bus som varit öppna med sina kriminella intentioner har varit lättare att hantera än de genom falska asen på Småa.
En bluff

arbetslöshetskassa för småföretagare


En JO anmälan borde ha gjorts åtminstone på de grövsta myndighetsmissbruket men i det fallet fungerade SmåAs förhalnings strategi klanderfritt.
Enligt statistik från IAF(inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) så har de tydligen förfinat sina urvals processer, vilka som de lätt kan hota och knäcka till tystnad. Minskning av klagomål från 2007 på över 3 promille till hamnar enligt trend under 1 promille 2011. Fega kräk som sparkar på den som redan ligger ner borde hängas upp i hälsenorna, är de så ynkliga att de inte vågar att fimpa sina sina offer i en ojuste fight får de oftast sitt från oväntat håll på ett eller annat sätt.

SmåA drar sig inte för att förmå medlem att begå brott, hade själv sinnesnärvaro och kontaktade Skatteverket , uppmaningen från SmåA överensstämde inte med svensk lag, följde skatteverkets krav, så packet lyckades inte med den biten. De fortsatte med sina hot. ∞ Betala annars.... , det gick så långt att för att de inte skulle kunna verkställa sina hot(ekonomisk utpressning) tvingades jag att hastigt lämna hemmet, så blev man hemlös tack för det SmåA. Under resan gång begick de brott mot yttrande friheten, de tvingade mig att ta bort min lilla sida som varnade för bedragare, tog bort den och det runtomkring direkt efter att de kom med sina klargörande hot (var en lydig idiot). Trodde att de skulle lugna ner sig efter detta, när de slutligen avslöjade sina grundplaner, att tvinga av mig familje namnet. En av typerna på SmåA( E.R) som begick ett grovt allvarligt privat brott som kommer att diskuteras framöver. Yttrandefrihet och egen heder är värt att kämpa för till sista blodsdroppen.
Om Små aS uppmaning hade följts så hade det troligen inneburit framtida näringsförbud eftersom uppmaningen inte överensstämde med Svensk lag enligt skattemyndigheten. Hade inte skattemyndigheten kontaktats så hade alla möjligheter till att komma tillbaka fullständigt släckts... Borde vara en skyldighet att "klippa" bedragare som uppmanar till brott.
Råkade ut för obehaglig dominoeffekt pågrund av misstaget att överhuvud taget ta kontakt med packet. Direkt konsekvens, tvingades göra mig av med hemmet, mitt i panik flytten dog 8årig familj medlem, hoten från Småa fortsatte tills de genom att vara direkt övertydlig avslöja sina grundintentioner ”att tvinga av mig familje namnet” samt genom mycket grov ärekränkning. När insikten och bedrövelsen över att de lyckades få mig hemlös lagt sig så hände riktigt obehagliga livsavgörande saker sedan blev det bara värre och värre tills det blev helt absurt.För att använda typernas vokabulär så borde de och deras anhöriga släckas. Frågor ställ de till 08-723 44 5#.
Asen på SmåA är uppenbarligen motståndare till
 • yttrandefrihet
 • informationsfrihet
 • rätten för individen att själv bestämma över sina digitala fotspår.
 • internet som hjälpmedel för arbetssökande

Verksamhet som kan orsaka skada för liv, hem o hälsa bör inte ges tillstånd att bedrivas av personer med sådant begåvnings handikapp/nedsättning att de inte kan lagföras för sina handlingar på normalt sätt.
Personerna på smakassa har troligen mycket höga poäng enligt Hares poängsystem. ( Robert D Hare )    
    Förståligt att man bör undvika den sortens klientelet som är anställda eller har varit anställda på på smakassa..     Behov av att avsiktligt skada och njuter av att se andra plågas.

   KontaktStöd inte tvivelaktiga organisationer som genom oetiskt agerande och hot försöker att begränsa yttrandefriheten i Sverige, samt utgör ett mycket stort hot mot ett fritt internet. Asen på smakassa är uppenbarligen motståndare till yttrandefrihet i Sverige och borde således permanent släckas. Bedrägligt pyramidspel för att finansiera lyx resor? Bara toppen på isberget. . .

Har ingen förståelse för hur ohyran kan leva med sig själva och motivera sin och sin avkommas existens.

personer som livnär sig av bedrägeri får tids nog ta konsekvenserna av sina handlingar på ett eller annat sätt.     Personer som utgör ett hot mot ett fritt internet eller yttrandefrihet bör kartläggas samt straffas.
  Bevara internet stoppa personer på smakassa.se vars mål är att släcka ned privata sidor genom myndighetsmissbruk.  Har du med falska människor att göra så se till att spela in samtal.

Skulle vilja veta lite mer vad den här busen ;) har för relation till smakassa.serco.se
bedragare och busar som det borde vara skottpengar på. ------- ™©😈☹❄✞⚠😱©™∞Ω✡️☪☹✞∞✪
Rulla personal och deras avkomma offentligt i tjära och fjäder, -Falska svin borde inte få leva - Kontakten med busarna upphörde när de avslöjade sig med att skriva att man skulle släckas ner. Man borde väl skämmas för att man betalt till ” Statlig organiserad brottslighet” men de var inget de talade om när man började betala. Tvingats hålla sig vid liv för att kunna kartlägga busarna, skadorna av konsekvenserna har gjort att man inte orkat återgälda...
SmåA = Falsk beskyddarverksamhet Små As policy? att med hot, kränkningar och förnedring knäcka olönsam medlem. Var medlem i över 20 år när det tyvärr blev omöjligt att fortsätta verksamheten. Tvingades från hemmet för att SmåA inte skulle kunna utföra sina hot när jag var inskriven på arbetsförmedlingens rehabiliteringsprogram. Sedan blev det riktigt obehagligt. Har inget att förlora. Som jag uppfattar regeringsrättens dom var det rätt att omedelbart lägga ut information om att företaget vilande och inga fungerande kontaktuppgifter fanns, det visste SmåA. Mål nr 8563?8564-08
sajt Sedan 2004 stängt,
Ovanstående text att verksamheten stängd accepterade inte följande personersmakassa..Jag misstänker att personer med ett visst mått av intelligens inte letar vidare efter att de stött på texten företaget vilande, sajt sedan 2004 stängt ,Så när de på SmåA är ute och handlar och kommer till ett fönster där det står stängt så accepterar de inte det, utan krossar rutan och påstår att det inte alls är stängt, och som bevis för sina åsikter har de ett fotografi från något tidigare år när det var öppet., på internet kan man jämföra fotografi med cachelagrad information eller på annat sätt sparad irrelevant föråldrad historisk. Den informationen som spreds om att företaget vilande borde var lätt att förstå. Undrar om de mår så bra om de inte ens kan tolka årtal.   Efter att ha först läst texten (stängt) så fortsatte vissa element att tokleta vidare efter obsolete information som de senare använde för att vilseleda lagvrängare.

Respekterar man inte texten Stängt utan fortsätter förbi med uppsåt att vålla skada så har man bevisat att man är fullvärdig medlem och hör hemma bland sina meningsfränder och således måste självklart vara beredd att ta ansvar för sina handlingar. Med tanke på J.T s utbildningsnivå så går det inte efteråt att skylla på begåvningshandikapp. J.T Stängt=Stängt? Låst=Låst? Nej=Nej?     what goes around comes around ✞∞

Små As J.T drar sig inte för att ta sig in på stängda områden för att tillskansa sig information som senare användes för att lura lagvrängare. Hederliga människor hade inte ens tagit sig så långt in som J.T utan stannat tidigare vid informationen som vilken människa som helst vid sina sinnens fulla bruk skulle ha stannat vid. ✞ J.T gjorde ett misslyckat försök att lura kammarätten våren 2011.   J.T med anhang borde _____ för sitt motstånd till idén om ett fritt internet och för sina delvis lyckade försök till internet censur. J.Ts Ovilja att följa lagar och regler som Sveriges Riksdag beslutat om och sitt misslyckade försök att förvilla/ vilseleda rätt. J.T har visat på ett grandiost beteende genom att inte acceptera beslut efter rättslig prövning i domstol. Hot mot rättssäkerhet att sådant vidrigt klientel går lösa.
 • Det SmåA uppfattade som kontakt uppmaning låg så till att de döda länkarna kunde omöjligt läsas utan att ha först ha läst företaget vilande sedan , sajt Sedan 2004 stängt.
 • Ingen frisk människa försöker att skicka en förfrågan om de först måste läsa företag vilande e-post stängd.

Över 650 småföretagare i Järfälla stödjer SmåAs bedrägeri utan att veta om det än....
Texten "Serco Vilande" och "sajt Sedan 2004 stängt, vissa sidor användes som honeypot för att kartlägga vissa internet användares återbesök."
Ovanstående text att verksamheten stängd accepterade inte följande personersmakassa..
Fick problem med gangstertyper på smakassa. som genom hot och bestraffning tvingade fram fullständig släckning av sajt i strid med yttrande frihet. Info lades tillbaka när de avslöjade sina intentioner. (Har mycket kvar att återgälda) typerna borde släckas         Undrar vad som hade hänt om jag hade haft en Facebook sida med familjenamnet, hade jag blivit stenad till döds då?.Lönsam policy: Försäkring gäller tills skada är skedd. Levde i över 20år i illusionen av att SmåA var en seriös organisation, så länge som man betaler märker man inte vilka as de är. SmåA spelar på otryggheten som småföretagare kan känna för att värva ny offer. Det verkar vara en viss sorts vidrigt klientel söker sig till pyramidspels liknande organisationer.


Pool160x600T
Pool160x600T

Pool160x600G


___
bedrägeri akassa för småföretagare små familje enskild litet ab www.smakassa.se/ Småföretagarnas a-kassa - SmåA Småföretagarnas arbetslöshetskassa Sverige företagare akassa enskild firma a-kassa skydd mot arbetslöshet smaforetagarnasakassa.se falsk försäkring
Vidrigt med typer och krafter som vill tysta det fria ordet.
Som smakasa skrev skulle jag "släckas" det borde massivt återgäldas, Busarna har också anhöriga Även busarna på smakassa.se får vara beredda på att ta konsekvenserna av sina handlingar hoppas på karma.    ✞   Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SMÅA)

😜 Boktips: Kvinnliga psykopater 😜Ω☹😱
Anställda med sociopatiska drag? eller narcissistiska empatistörningar?. bedräglig organsiation Ω☢ 🚫 ⚠ ☮ ☹ ∞ ➜☢✩ ᴿᴵᴾ ➜♨✩ ♨ ☕ ♨ © Ω 😜 ♥☺☻ ☻ ☢✡️☪✧✞☮⚠😱©∞ Ω ☪✙✚ ✛✜☥ ☹™ ☻☹ 😍☢✧ ©∞
✞☮⚠ ©∞ ✚✛✜☥☢ ☢✩ •*¨*•.¸¸♬¸✧✩ ʕ•ᴥ•ʔ ⚠ 🏍️ •*¨*•.¸¸♬¸✧ 💬 🔥😜🚘 💥 🏠 🚴⚡ 🖍 💕 🏍️ 💬 💻 ⏰ 📈🔌 🔋 ‼️ 🎁 ⚡ 🚙 🦋 ♡ 🏍️ 🏍 ⑁ ⑁   🇸🇪 ❤️ 🇳🇴 .EU € 💜 ↓ ♻️ 💥 🔎 ❤ 😈 🥺 💣 ⚠️ 🍁 🖐 v ♻️ ✂️ ⚠️ 😷 ♻️😷 ♻️ 👌 💬 🔋 🖐 ❤ 💙 🖍 🤟 👏 🏃 🔌 💙💜 🏃 🏃 🌹 👮 💰 👍 .eu € ❣️ 🚓 ⭐ 👏🏼 👉🏼 🏇🏿 🐾 🐾 🐾 ⌚ 👣 🏡 🐾 🏆 🐾 🌹 💞 ☕️ 🌧︎ ☔️ 🚒 🔴🔵🔴🔵 🤟 🐕 🐶 👉🏿 🎖 🛒 🙏 👮 🍎🍏 💗 💗 🐾 🌶🐕 🇪🇺 💙 ✈️ 🍷 👉💀 💞👇 💔 🎯 🎃 🎃 🎄🍎 🔨🍿 🍂 🦞 🔥 💡 💻 👻 🕱🪦 💋 🔥 👽 👀 💣 ☂️ 🎅 🧢 🌂 🪑 🐩 🦴 🐕‍🦺 🦮️ ✡️ 🐾 ❄️ 🎩 🛩 🐾 🤿 💡 🧡 ⚡🕯️ 🕎 🎄 🎩 🐈‍⬛ 🍾 🍻 🇳🇴 🇸🇪 🇪🇺 🕇🕆 🖼 🇺🇳